Toolkit

Ajal, mil digitaaltehnoloogia on meie elu ja tööviisi kõiki külgi muutnud, on väga tähtis pakkuda kõrgel tasemel, kvaliteetseid ja valdkonnapõhiseid koolitusvõimalusi, mis võimaldavad koolitajatel, kõrgkoolide õppejõududel ja töötajatel arendada oma digioskusi, et tõhustada õpetamist ja õppimist.

Sellel eesmärgil on Student Digital Civic Engagers projekt võtnud eesmärgiks suurendada ülikooli ja õppejõudude võimekust ja motivatsiooni lisada digitaalse kodanikuosaluse tegevusi oma õppekavadesse ja õpetamisstrateegiatesse, pöörates erilist tähelepanu nende enesekindluse suurendamisele digitaalsete töövahendite kasutamisel. Student Digital Civic Engagers projekti raames on koostatud

Üliõpilaste kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejate töövahendite komplekt, mis on loodud eesmärgiga saada vähem kui tunniga ülevaade valitud 24 töövahendist.

Järgi lihtsat neljasammulist lähenemist:

1 Samm

Lühidalt igast digivahendist – Iga digivahendi lühitutvustus

2 Samm

Tutvu digivahendi eeliste ja puudustega

3 Samm

Õpi teistelt ja vaata digivahendi võimalusi ja häid näpunäiteid

4 Samm

Alusta digivahendi kasutamist