Digitaalse kodanikuosaluse juhend

Digitaalse kodanikuosaluse juhend tugineb ulatuslikele uuringutele üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse kohta. Juhendis keskendutakse digitaalse kodanikuosaluse kontseptsioonile teoreetilises ja empiirilises uurimistöös ning uuritakse, kuidas digitaalset kodanikuosaluse arendamist saab integreerida kõrghariduse erinevatel tasanditel (poliitika, õpetamine ja õppimine).

Digitaalse kodanikuosaluse juhendi eesmärk oli koostada kaalukas juhtumiuuring digitaalse kodanikuosaluse tutvustamiseks kõrgkoolides. See on teaduspõhine ressurss juhtidele kõrgharidusasutustes, kes on huvitatud digitaalse kodanikuosaluse õppe rakendamisest oma organisatsioonis. Lisaks annab see koolitajatele praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas integreerida digitaalne kodanikuosalus oma õpetamisse.

Digitaalse kodanikuosaluse juhend koosneb järgmistest peatükkidest:

Digitaalse kodanikuosaluse mõiste

Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse teadusuuringute hetkeseis ja seos digipädevustega

Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse poliitikad

Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse juhtumikirjeldused

Uuenduslikud pedagoogilised strateegiad digitaalse kodanikuosaluse õpetamisel