Digitaalse kodanikuosaluse õppekava ja avatud õppematerjalid

Digitaalse kodanikuosaluse õppekava ja avatud õppematerjalid pakuvad õpetajatele struktureeritud ressursside komplekti digitaalse kodanikuosaluse käsitlemiseks õppetöös ja täiendab üldisi õpieesmärke. Kuna kõrgharidusasutuses viiakse läbi erineva taseme õppetööd (täiendusõpe, bakalaureuse- ja magistriõpe), on avatud õppematerjalid koostatud nii, et õpetajad saaksid neid võimalikult paindlikult kasutada. Kasutage neid julgesti, lisage neile vajalikku infot, eemaldage teatud slaidid või kasutage neid sellisena, nagu nad on!

Digitaalse kodanikuosaluse õppekava ja avatud õppematerjalide juurde loodud pedagoogiline juhend aitab koolitajatel avatud õppematerjale kasutada, ning annab infot milline on moodulite sisu ja kuidas seda õppetöös kasutada. Pedagoogiline juhend selgitab ka avatud õppematerjalide seoseid Digitaalse kodanikuosaluse juhendi ja Üliõpilaste kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejate töövahendite komplektiga ning juhiseid nende koos kasutamiseks. Tuuakse välja ka moodulite õpieesmärgid ja viited DigComp ja EntreComp pädevusraamistikele.

Pedagogic Guide EE

Digitaalse kodanikuosaluse avatud õppevaras on kokku kuus erinevat moodulit:

1. moodul: Digitaalne kodanikuaktiivsus – potentsiaal tehnoloogia ja uue meedia ristumiskohas

2. moodul: Millised on õppijate võimalused?

3. moodul: Kuidas luua digitaalse kodanikuosaluse projekti?

4. moodul: Digitaalse kodanikuosaluse projekti juhtimine

5. moodul: Kuidas luua eelarvet ja rahastada oma projekti, rakendades sealhulgas tehnoloogiale keskendunud mudeleid

6. moodul: Kodanikuosaluse projekti, eesmärgi ja koostöö turundamine

Module 1 EE
Module 2 EE
Module 3 EE
Module 4 EE
Module 5 EE
Module 6 EE
Student DCE & OERs Worksheets EE